Hi, I’m Yik Wai Leong

Joined 11 months ago
Yik Wai Leong
BIG PLUS PROPERTIES SDN. BHD.REN 30214