• Isu perumahan yang ditangani adalah salah satu inisiatif yang diberi penekanan.
  • Usaha lebih dari pihak berkuasa tempatan di negara ini.

“Saya sedar bahawa tugas dan tanggungjawab saya di KPKT adalah besar dan mencabar dengan pelbagai pihak berkepentingan dan kumpulan sasaran ... oleh itu, saya berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan tanggungjawab saya, bagi memastikan aspirasi Kerajaan Perpaduan dapat dicapai secepat mungkin.”

Berikut adalah kata-kata Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming semasa beliau lapor diri di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) pada bulan Disember.

Bagaimana prestasinya setakat ini dalam memimpin kementerian tersebut? Dengan mencapai 100 hari pada awal bulan ini, EdgeProp meninjau usaha penting yang dilakukan oleh ahli Parlimen Teluk Intan tersebut.

Sebelum ini, Nga mengumumkan bahawa kementeriannya akan mempelajari tujuh bidang utama, yang termasuk membangunkan dan memperkasa integriti kerajaan tempatan; membangunkan pihak berkuasa tempatan menjadi organisasi yang kukuh dari segi kewangan; membangunkan pelan perumahan yang komprehensif dengan isu-isu seperti pemilikan rumah dan pembinaan rumah untuk ditangani; pemerkasaan komuniti; pengurusan sisa pepejal yang berkesan dan cekap; memperkukuhkan agenda bandar pintar dan bandar selamat; dan memperkukuhkan kesediaan pasukan bomba dan penyelamat.

Bulan lalu, Nga mengatakan bahawa KPKT, melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia), komited dalam memperkuatkan keperluan dan polisi perancangan bandar dengan memberi tumpuan kepada enam kriteria pembangunan – ketersambungan kawasan perumahan, perancangan bandar lestari, ruang terbuka berbilang saiz, penyerapan visual sebagai keselamatan pasif, penyesuaian tenaga boleh diperbaharui, dan komuniti lestari.

Beliau berkata ini memerlukan usaha berterusan dari pelbagai pihak, termasuk pakar tempatan, untuk memperkuatkan kualiti perancangan pembangunan bandar, dan menjadikannya sebagai platform untuk berkongsi pengalaman dan mengadakan perbincangan mengenai polisi perancangan pembangunan negara.

Inisiatif perumahan

Inisiatif perumahan yang paling diperdebatkan dari KPKT adalah rancangan Nga untuk mengkaji kejayaan Lembaga Perumahan dan Pembangunan  (HDB) Singapura dan melaksanakannya di negara kita.

Nga berkata pakar-pakar dari HDB akan melawat Malaysia menjelang akhir Mac dan KPKT terbuka untuk belajar dan berunding dengan mana-mana agensi atau pakar untuk membincangkan skema perumahan yang berpatutan.

Walaupun idea itu tidak diterima secara terbuka oleh beberapa pihak, Nga mempertahankan rancangan tersebut, mengatakan bahawa tidak salah untuk berunding dengan pakar luar dan kementeriannya sentiasa berminat untuk meneroka inisiatif untuk meningkatkan sektor perumahan di Malaysia.

“Kami mahu menyediakan perumahan bertaraf dunia untuk rakyat,” katanya.

Mengenai isu berulang lain – projek perumahan terbengkalai, bulan lalu Nga mengumumkan bahawa pembeli projek perumahan swasta “sakit” boleh memohon penstrukturan pinjaman dengan surat sokongan yang dikeluarkan oleh kerajaan.

Beliau berkata KPKT boleh mengeluarkan surat melalui Jabatan Perumahan Kebangsaan kepada pembeli yang terjejas untuk membantu meringankan beban kewangan mereka.

Pada Disember 2022, Nga mengumumkan bahawa satu pasukan khas akan ditubuhkan untuk menangani projek perumahan terbengkalai atau “sakit”, dengan tujuan mencari formula yang menguntungkan semua pihak dengan pemaju untuk menyelesaikan masalah dan memastikan industri ini dapat bertahan.

Memikirkan perkara ini, Nga mendedahkan pada awal minggu lepas mengenai satu kajian kelayakan yang akan dilakukan untuk semua projek baru di bawah KPKT.

Beliau berkata bahawa kajian sedemikian akan dijalankan secara bebas, kerana penting untuk mencegah projek baru menjadi “gajah putih”.

 “Sebenarnya, dengan pendekatan baru ini, tidak akan ada lagi ‘gajah putih’, atau projek yang terbengkalai seperti sebelum ini," katanya.

Kerajaan tempatan dan PBT

Berkenaan isu yang melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Nga memulakan perbincangan untuk menyelesaikan masalah berkaitan penyelenggaraan kemudahan awam, dengan penekanan kepada tandas awam.

Nga menyatakan pada bulan Januari bahawa KPKT akan mengadakan mesyuarat dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Che Ngah, berkenaan perkara ini.

Beliau berharap agar semua 155 pihak berkuasa tempatan di seluruh negara dapat menubuhkan sebuah unit untuk memantau kebersihan tandas awam di kawasan kuasa mereka.

Dua minggu lalu, Nga mengumumkan bahawa 100 pusat kitar semula pandu-lalu dijangka ditubuhkan di Malaysia, dengan 32 sudah beroperasi di pelbagai tempat.

Beliau menyatakan bahawa kadar kitar semula pada masa ini adalah 33%, dan tambah beliau KPKT merancang untuk meningkatkannya kepada 40% menjelang tahun 2025.

Beliau juga mengumumkan bahawa KPKT, melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), sedang mengkaji untuk menutup 192 lagi tapak pelupusan haram menjelang akhir bulan depan.

Membenarkan penjualan mercun, pencegahan tanah runtuh, dan panduan STRA

Salah satu isu yang paling diperbincangkan berkaitan dengan KPKT adalah usaha untuk membenarkan penjualan mercun dan bunga api sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara.

“Saya berharap pendapatan kerajaan akan meningkat, kita akan mendapat ratusan juta daripada pemegang lesen dan kita akan mengawal selia undang-undang,” katanya semasa acara Tahun Baru Cina bulan lalu.

Isu penting yang lain yang ditangani oleh KPKT ialah tanah runtuh di Batang Kali pada Disember tahun lepas, yang menggemparkan seluruh negara dan dikatakan sebagai bencana kedua terburuk Malaysia dari segi angka kematian.

Menyusul kejadian itu, KPKT telah menyediakan Draf Garis Panduan Perancangan (GPP) (GPP) Tapak Perkhemahan, melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia), yang dijangka dimuktamadkan pada akhir April ini.

Nga mengatakan panduan ini mengambil kira pandangan dan maklum balas dari pelbagai agensi yang berkaitan termasuk PBT dan pengendali tapak perkhemahan.

Beliau berkata aspek yang dipertimbangkan bagi panduan ini adalah keselamatan tapak, keadaan topografi, dan juga memberi tumpuan kepada isu pematuhan undang-undang di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan.

Nga juga mengumumkan bahawa satu panduan penginapan sewaan jangka pendek (STRA) yang komprehensif, untuk diterima pakai oleh semua kerajaan tempatan di Malaysia, adalah dalam perancangan.

Beliau berkata panduan dan peraturan akan dimasukkan dalam kertas Memorandum Menteri Kabinet, yang dipimpin oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Kebudayaan, untuk menangani isu-isu yang timbul di peringkat operasi dan pelaksanaan STRA.

Peruntukan

Pada pertengahan Januari, Nga mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta untuk pembaikan Pasar Besar Ipoh yang telah dibina pada tahun 1959.

Beliau berkata KPKT berancang untuk mengenal pasti pasar-pasar lama/rosak untuk memelihara struktur dan seni binanya.

Bulan lalu, Nga mengumumkan peruntukan sebanyak RM40 juta untuk projek peningkatan di Pulau Pinang, dengan jumlah sebanyak RM24 juta untuk pembangunan semula pasar Bukit Mertajam manakala baki RM16 juta akan digunakan untuk dana penyelenggaraan rumah pangsa berstrata di Pulau Pinang – peningkatan sebanyak 70% berbanding peruntukan kerajaan persekutuan pada tahun lalu untuk penyelenggaraan rumah pangsa di Pulau Pinang.

Beliau menjelaskan bahawa dana tersebut boleh digunakan untuk penyelenggaraan dan pembaikan rumah pangsa bertingkat di negeri ini seperti membaiki lif, menggantikan tangki air, menyambung semula kabel elektrik dan memperbaiki pagar, pintu dan tandas awam.

Pada awal minggu lepas, Nga dilaporkan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM2 juta kepada Majlis Perbandaran Langkawi untuk projek peningkatan dan pembangunan di pulau tersebut.

Daripada Bajet 2023, Nga berkata RM5.333 bilion telah diperuntukkan untuk kementeriannya tahun ini berbanding RM5.146 bilion pada 2022, peningkatan sebanyak 3.63% (RM186.9 juta).

“Kementerian berkomitmen untuk melaksanakan pelbagai inisiatif yang direka untuk memperkasakan setiap peringkat masyarakat. Bajet 2023 juga terus memberi tumpuan kepada agenda Liveable Malaysia,” katanya.

Nga berkata terdapat 11 inisiatif yang melibatkan KPKT, termasuk RM50 juta untuk menggantikan lif yang sudah usang di Projek Perumahan Rakyat (PPR).

Sejumlah RM367 juta telah diperuntukkan untuk membangunkan PPR baru yang akan memberi manfaat kepada 12,400 penduduk baru, RM30 juta untuk meningkatkan aktiviti berkaitan dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG), dan RM10 juta untuk memacu program kebun komuniti pada peringkat parlimen untuk menyokong agenda keselamatan makanan.

Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggeris. Anda boleh melihat artikel asal di sini.

SHARE
RELATED POSTS
  1. OSK kicks off FY2023 on strong note
  2. E&O’s Andaman Island Phase 1, The Meg and Arica get GreenRE Platinum Provisional Certifications
  3. Pakar menggesa kejelasan dalam siasatan kebakaran KWSP